Kontakty

SPR media s.r.o. Česká republika
Drimlova 2513/1
155 00 Praha 5
e-mail: info@sprmedia.eu

SPR media s.r.o. Slovenská republika
Legionárska 15
831 04 Bratislava
e-mail: info@sprmedia.eu