Co děláme

Komplexní PR

Pomůžeme vám vybudovat si „mediální tvář“ osobnosti, jednorázové akce, dlouhodobého projektu – obraz, pod jakým vás budou média i veřejnost vnímat. Umíme prodat vaše pozitivní stránky a pracovat na vylepšení slabších míst.

Na základě zadání klienta připravíme balíček komplexních PR služeb na míru – mediální plán, který vychází z hloubkové analýzy cílových skupin a přes přesně stanovenou strategii a systematickou a cílevědomou komunikaci nás/vás dovede k jasně definovaným cílům.

Součástí komplexního PR je poskytování průběžného mediálního tréninku našim klientům. Pro každou osobnost, manažera, sportovce je umění vystupovat na veřejnosti nepostradatelnou dovedností. Správně cíleným tréninkem je možné dosáhnout efektivního projevu v kontaktu s médii resp. na veřejnosti.

Naše znalost mediálního prostředí a schopnost s nimi efektivně komunikovatve ve snaze o dosažení společných cílů je základním nástrojem zejména pro krizovou komunikaci – s jednotlivými médii pracujeme individuálně dle jejich zaměření a možnosti využití pro naše klienty.

V rámci naší činnosti nabízíme klientům službu profesionálního mluvčího s bohatými osobními kontakty v mediální oblasti a zkušenostmi s prací v médiích.

Web a sociální sítě

Pro naše klienty jsme schopni vytvořit jejich „vizuální tvář“, počínaje logem (akce i jednotlivce) a základy designu. Jelikož jsme kreativní, každá námi internetová stránka je připravována s důrazem na osobitost klienta, jednotlivce nebo akce a s důrazem na cíle, kterých má komunikace prostřednictvím tohoto nástroje dosáhnout.

Zaměřujeme se na komunikaci prostřednictvím sociálních médií resp. on-line sítí, na přímý kontakt s cílovými skupinami, přičemž upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.

Vzhledem k bohatým zkušenostem z novinářské práce jsme schopni obsahově spravovat oficiální web i sociální sítě v několika jazycích.

Virtuální mixzóna

Přinášíme online řešení komunikace šité na míru na unikátní platformě s využitím moderních technologií mediální výstupy podle požadavků novinářů, online tiskové konference s aktéry událostí, rozhovory z mixzóny na základě požadavků médií, TV studio s možností brandingu nebo live stream pro fanoušky na sociálních sítích.

Na webové platformě k tomu dodáme profesionální přenosy mediálních akcí, záznamy rozhovorů ke stažení ve FULL HD kvalitě pro TV vysílání i fotobanku s fotografiemi přímo z události v tiskové kvalitě.

Ke stažení leták v PDF

http://live.sprmedia.eu/

Foto a video

Jedním ze základních prvků kvalitního PR je kvalitní „obraz“ – profesionálně zpracované fotografie a komplexní videodokumentace jsou v současné době sociálních médií nezbytnou součástí prezentace osobností a akcí.

Spolupracujeme s profesionálními sportovními fotografy a videotýmem, kteří (nejenom) na sport nahlíží přes detaily a emoce, tudíž jsou schopni zobrazit jednotlivce resp. akci/projekt způsobem zcela originálním a atraktivním. Propagační a imageové video či fotografie nebo zpravodajské ztvárnění akcí objektivem – vše je vždy zpracováno zcela originálně.

V rámci vrcholných akcí máme k dispozici televizní štáb na zpravodajské pokrytí s možností pořizování rozhovorů v několika světových jazycích.

Mediální operace

V rámci jednotlivých akcí jsme schopni komplexně zajistit celou doprovodnou mediální operaci, která zahrnuje nejenom péči o média, ale také přípravu jejich pracovního zázemí už v období plánování před akcí, tak přímo v průběhu jejího konání.

V rámci mediální operace zajišťujeme chod tiskového střediska, tribuny, mixzóny (jako prostoru na rozhovory) a realizaci rozhovorů resp. tiskových konferencí.

V našem týmu máme specialisty na zajištění televizní operace a koordinace fotografů a jejich specifických činností. V rámci zajištění mediální operace úzce spolupracujeme s odborníky na IT technologie.
Součástí mediální operace je zajištění sportovních turnajů, seminářů, školení, firemních prezentací, tiskových konferencí, výstav a workshopů.