Čo robíme

Komplexné PR

Pomôžeme vám vybudovať „mediálnu tvár“ osobnosti, jednorázovej akcie, dlhodobého projektu – obraz, cez ktorý vás budú vnímať médiá i verejnosť. Vieme predať vaše pozitívne stránky a pracovať na vylepšení slabších miest.

Na základe zadania klienta pripravíme balíček komplexných PR služieb na mieru – mediálny plán, ktorý vychádza z hĺbkovej analýzy cieľových skupín, prostredníctvom presne stanovenej stratégie a systematickej cieľavedomej komunikácie nás/vás dovedie k jasne definovaným cieľom.

Súčasťou komplexného PR je poskytovanie priebežného mediálneho tréningu našim klientom. Pre každú osobnosť, manažéra, športovca je umenie vystupovať na verejnosti nenahraditel'nou schopnosťou. Správne cieleným tréningom je možné dosiahnuť efektívneho prejavu v kontakte s médiami resp. na verejnosti.

Naša znalosť mediálneho prostredia a schopnosť efektívne komunikovať s médiami v snahe dosiahnuť spoločné ciele je základným nástrojom hlavne pre krízovú komunikáciu – s jednotlivými médiami pracujeme individuálne podľa ich zamerania a možnosti využitia pre našich klientov.

V rámci našej činnosti ponúkame klientom službu profesionálneho hovorcu/hovorkyne s bohatými osobnými kontaktami v mediálnej oblasti a skúsenosťami s prácou v médiách.

Web a sociálne siete

Našim klientom dokážeme vytvoriť „vizuálnu tvár“, počnúc logom (akcie a jednotlivca), dizajn manuálom, vizuálom webu a sociálnych sietí, pri väčších akciách prípravou outdoorovej kampane, inzercie v médiách, a interaktívnej inzercie. Keďže sme kreatívni, každá nami vytvorená internetová stránka je pripravovaná s dôrazom na osobitosť klienta, jednotlivca alebo akcie a s dôrazom na ciele, ktoré má komunikácia prostredníctvom tohto nástroja dosiahnuť.

Zameriavame sa na komunikáciu prostredníctvom sociálnych médií resp. on-line sietí, na priamy kontakt s cieľovými skupinami, pričom uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou.

Vzhľadom na bohaté skúsenosti s novinárskou prácou sme schopní obsahovo spravovať oficiálny web i sociálne siete v niekoľkých jazykoch.

Virtuálna mixzóna

Prinášame online riešenia komunikácie šité na mieru na unikátnej platforme s využitím moderných technológií, mediálne výstupy podľa požiadaviek novinárov, online tlačové konferencie s aktérmi podujatí, rozhovory z mixzóny na základe požiadaviek médií, TV štúdio s možnosťou brandingu aj live streamy pre fanúšikov na sociálnych sieťach.

Na webovej platforme k tomu dodáme profesionálne prenosy mediálnych akcií, záznamy rozhovorov k stiahnutiu vo FULL HD kvalite pre TV vysielanie aj fotobanku s fotografiami z udalosti v press kvalite.

Na stiahnutie leták v PDF

http://live.sprmedia.eu/

Foto a video

Jedným zo základných prvkov kvalitného PR je „obraz“ – profesionálne spracované fotografie a komplexná videodokumentácia sú v súčasnej dobe sociálnych sietí neoddeliteľnou súčasťou prezentácie osobností a akcií.

Spolupracujeme s profesionálnymi športovými fotografmi a videotímom, ktorí sa (nielen) na šport dívajú cez detaily a emócie, takže sme schopní zobraziť jednotlivca resp. akciu/projekt spôsobom celkom originálnym a atraktívnym. Propagačné a imidžové video alebo fotografia a spravodajské stvárnenie akcie objektívom – všetko je vždy spracované s dôrazom na jedinečnosť a originalitu.

V rámci vrcholných akcií zabezpečuje náš televízny štáb spravodajské pokrytie podujatia s možnosťou produkcie rozhovorov v niekoľkých svetových jazykoch.

Mediálne operácie

V rámci jednotlivých akcií sme schopní komplexne zaistiť celú mediálnu operáciu, ktorá zahŕňa nielen starostlivosť o médiá, ale taktiež prípravu ich pracovného zázemia už v období plánovania pred akciou a následne priamo počas nej.

V rámci mediálnej operácie zaisťujeme chod tlačového strediska, tribúny, mixzóny (ako priestoru na rozhovory) a realizujeme interview resp. tlačové konferencie.

V našom tíme máme špecialistov na zaistenie televíznej operácie a koordinácie fotografov a ich špecifických činností. V rámci zaistenia mediálnej operácie úzko spolupracujeme s odborníkmi na IT technológie.
Súčasťou mediálnej operácie je zaistenie športových turnajov, seminárov, školení, firemných prezentácií, tlačových konferencií, výstav či workshopov.