Prípadové štúdie

Iniciatíva #niesomprasa Osvetová iniciatíva

Iniciatíva #niesomprasa

Iniciatíva #niesomprasa 2020
Dejisko: Slovensko, Česká republika

Kampaň za čisté slovenské a české hory, lesy a mestské parky

Ciele iniciatívy:

  • Prostredníctvom sociálnych sietí a médií odovzdávať tipy a informácie ako sa správať v prírode tak, aby sme predišli jej nadmernému znečisteniu 
  • Podchytenie hroziaceho znečistenia prírody už v jeho začiatku
  • Predchádzanie nutnosti vytvárania projektov, ktoré riešia následky, teda odpadky 
  • Vzdelávanie detí a dospelých, ktorým vysvetľujeme, že odpad do prírody a na verejné miesta nepatrí
  • Šírenie osvety a ukazovanie dopadov nezodpovedného a neekologického správania sa
  • Organizovanie upratovacích akcií 
Iniciatíva #niesomprasa
Iniciatíva #niesomprasa
Iniciatíva #niesomprasa