PR a komunikácia, sociálne siete

PR a komunikácia

Budujeme „mediálnu tvár“ osobnosti, akcie alebo projektu

Pomôžeme vám vybudovať „mediálnu tvár“ osobnosti, akcie, projektu – obraz, pod akým vás budú médiá aj verejnosť vnímať. Predáme vaše pozitívne stránky a zapracujeme na vylepšení slabších miest. Pripravíme mediálny plán, vytvorený z hĺbkovej analýzy cieľových skupín a pomocou presne stanovenej stratégie orientovaný k definovaným cieľom.

  • Poskytneme rôzne formy mediálneho tréningu. Správne cieleným tréningom je totiž možné dosiahnuť efektívny prejav v kontakte s médiami, resp. na verejnosti.
  • Ponúkame službu profesionálneho hovorcu s osobnými kontaktmi v mediálnej oblasti a skúsenosťami s prácou v médiách.
  • V rámci krízovej komunikácie stanovíme jasnú stratégiu a s jednotlivými médiami pracujeme individuálne podľa ich zamerania a možnosti využitia pre našich klientov.
Webové stránky a sociálne siete

Tvoríme obsah a tvár vlastných komunikačných kanálov

Tvoríme obsah a „vizuálnu tvár“ vlastných komunikačných kanálov akcie, resp. osobnosti, počnúc logom (akcie aj jednotlivca) a základy grafickej identity. 

  • Každá nami administrovaná internetová stránka je pripravovaná na základe osobitosti klienta, jednotlivca alebo akcie a s dôrazom na ciele, ktoré má komunikácia prostredníctvom tohto nástroja dosiahnuť.
  • V komunikácii prostredníctvom sociálnych médií, resp. on-line sietí, sa koncentrujeme na priamy kontakt s cieľovými skupinami a uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou.
  • Obsahovo spravujeme oficiálne webové stránky a sociálne siete v niekoľkých jazykoch.