Prípadové štúdie

Majstrovstvá sveta IIHF v ľadovom hokeji Mediálna operácia

Majstrovstvá sveta IIHF v ľadovom hokeji

MS IIHF v ľadovom hokeji 2004, ČR, Praha, Ostrava
MS IIHF v ľadovom hokeji 2011, SK, Bratislava, Košice
MS IIHF v ľadovom hokeji 2015, ČR, Praha, Ostrava
MS IIHF v ľadovom hokeji U18 2017, SK, Poprad, Spišská Nová Ves
MS IIHF v ľadovom hokeji 2019, SK, Bratislava, Košice
MS IIHF v ľadovom hokeji U20 2020, ČR, Ostrava, Třinec

Vrcholové hokejové turnaje v rôznych vekových kategóriách, ktoré sa uskutočnili na Slovensku a v Českej republike.

Zadanie pre mediálnu operáciu:

 • Plánovanie pracovných priestorov v jednotlivých halách, ako tlačové stredisko, mediálna tribúna, mixzóna, televízne zázemie, komentátorské pozície a televízne štúdiá a príprava priestorov podľa špecifických potrieb jednotlivých typov médií
 • Príprava zázemia pre televíznu operáciu, definovanie priestoru pre parkovanie prenosových vozov, nastavenie káblových trás, plánovanie kamerových pozícií, príprava technologickej podpory televízneho vysielania
 • Definovanie vybavenia jednotlivých mediálnych priestorov
 • Príprava logistiky súvisiaca s pohybom novinárov s ohľadom na potreby médií 
 • Zabezpečenie miestnosti pre tlačové konferencie so všetkým vybavením
 • Definovanie tzv. killed seats = vstupenky, ktoré nie je možné uvoľniť do predaja vzhľadom k blokáciám pre potreby médií v spolupráci so sekciou “Ticketing”
 • Koordinácia akreditačného procesu médií 
 • Koordinácia World Broadcasters Meetingu ako zásadnej schôdzky všetkých vysielateľov, na ktorej základe sú definované detaily a požiadavky pre televíznu operáciu
 • Vytvorenie tzv. rate card = cenníka jednotlivých služieb, ponúkaných médiám (najmä v rámci TV operácie)
 • Koordinácia stavieb v rámci mediálnych priestorov, vrátane potrieb televízneho vysielania 
 • Naplánovanie fotopozícií na rôznych úrovniach a zabezpečenie prístupu k nim
 • Koordinácia požiadaviek médií na ubytovanie v oficiálnych hoteloch v spolupráci so sekciou “Ubytovanie"
 • Príprava plánu oficiálnej dopravy pre médiá medzi mediálnymi hotelmi a dejiskami podujatia spoločne so sekciou “Transport”
 • Príprava plánu zabezpečenia občerstvenia pre médiá
 • Plánovanie a koordinácia mediálneho výletu nielen pre zahraničných novinárov
 • Príprava komplexného Media guidu so všetkými informáciami potrebnými pre médiá
 • Vedenie mediálnych priestorov v priebehu akcie, poskytovanie informácií o podujatí médiám
 • Koordinácia fotografov a ich špecifickej činnosti v priebehu podujatia. Organizácia a vedenie fotobrífingu
 • Riadenie mixzóny a koordinácia rozhovorov po zápasoch
 • Organizácia, moderovanie a tlmočenie tlačových konferencií s trénermi jednotlivých tímov, resp. s členmi OV/IIHF
Majstrovstvá sveta IIHF v ľadovom hokeji
Majstrovstvá sveta IIHF v ľadovom hokeji
Majstrovstvá sveta IIHF v ľadovom hokeji
Majstrovstvá sveta IIHF v ľadovom hokeji