Prípadové štúdie

East Bohemia Tour v cyklistike Organizácia podujatí

East Bohemia Tour v cyklistike

East Bohemia Tour 2015-2017
Dejisko: Královohradecký kraj, Hradec Králové, Opočno

Medzinárodné cyklistické etapové preteky, zaradené do 2. kategórie UCI Europe Tour, ktoré nadväzovali na tradičné kritérium, Veľkú cenu mesta Hradec Králové

Zadanie pre organizáciu podujatia:

  • Kompletné plánovanie trás jednotlivých etáp a zabezpečenie s tým súvisiacej logistiky
  • Rokovanie s UCI 
  • Úzka spolupráca s municipalitami v Královohradeckom kraji, resp. v jednotlivých etapových mestách, zložkami IZS a partnermi ohľadom plynulého zabezpečenia podujatia
  • Príprava rozpočtu, zabezpečenie financovania akcie a následného vyúčtovania. Práca s dotáciami a finančnými príspevkami od partnerov podujatia
  • Riadenie organizačného tímu a dobrovoľníkov
  • Úzka spolupráca s jednotlivými cyklistickými tímami
  • Zabezpečenie ubytovania, stravovania jednotlivých cyklistických tímov a účastníkov pretekov
  • Kompletné športové zabezpečenie akcie
  • Zabezpečenie sprievodného programu
East Bohemia Tour v cyklistike
East Bohemia Tour v cyklistike
East Bohemia Tour v cyklistike