Mediálne operácie, foto a video

Fotografie a videoslužby

KREATIVITA A KVALITA SO ŠPIČKOVÝMI PROFESIONÁLMI

Vo svojom tíme máme profesionálnych fotografov a videotímy, ktorí sa na svet pozerajú cez detaily a emócie, teda sú schopní zobraziť jednotlivcov či akciu/projekt úplne originálne a atraktívne. 

  • Jedným zo základných prvkov kvalitného PR je totiž „obraz“ – profesionálne spracované fotografie a komplexná video dokumentácia (propagačné, imidžové, spravodajské) sú v súčasnej dobe sociálnych médií nevyhnutnou súčasťou prezentácie osobností a akcií.
  • Máme k dispozícii televízny štáb na spravodajské pokrytie s možnosťou zabezpečenia rozhovorov v niekoľkých svetových jazykoch.
Mediálne operácie

PRE SPOĽAHLIVÉ ZÁZEMIE MÉDIÍ, FOTO A VIDEO OPERÁCIÍ

Na akciách komplexne zabezpečujeme mediálnu operáciu, ktorá zahŕňa nielen starostlivosť o médiá, ale tiež prípravu ich pracovného zázemia v období plánovania akcie a priamo v jej priebehu.

  • Staráme sa o novinárov s ohľadom na špecifické požiadavky jednotlivých typov médií (tlač, foto, TV).
  • Zabezpečujeme chod tlačového strediska, mediálnej tribúny, mixzóny (ako priestoru na rozhovory) a realizáciu rozhovorov, resp. tlačových konferencií.
  • V našom tíme máme špecialistov na televízne operácie a fotooperácie a koordináciu ich špecifických činností. 
  • Súčasťou mediálnej operácie je zabezpečenie športových turnajov, seminárov, školení, firemných prezentácií, tlačových konferencií, výstav a workshopov.