Náš tím

Martina Kučerová
Martina Kučerová
+420 724 251 585
CEO, PR / komunikácia, krízová komunikácia, mediálna operácia
Michaela Grendelová
Michaela Grendelová
+421 911 101 801
CEO, PR / komunikácia, krízová komunikácia, mediálna operácia
Miloš Židík
Miloš Židík
+420 734 283 820
CEO, mediálna operácia, organizácia akcií, PR / komunikácia
Štěpán Sedláček
Štěpán Sedláček
špecialista PR / komunikácie a mediálnej operácie
Elen Smrigová
Elen Smrigová
špecialistka PR / komunikácie a marketingu
Jan Kuklík
Jan Kuklík
špecialista PR / komunikácie a mediálnej operácie
Petra Holubová
Petra Holubová
redaktorka sociálnych sietí
Jaroslav Odstrčilík
Jaroslav Odstrčilík
redaktor, moderátor
Zuzana Kézrová
Zuzana Kézrová
redaktorka sociálnych sietí
Zuzana Trojáková
Zuzana Trojáková
redaktorka, moderátorka
Radim Kaller
Radim Kaller
režisér, kameraman a autor webov
Jan Brychta
Jan Brychta
fotograf, grafik a autor webov